Website đang được bảo trì, xin lỗi về sự bất tiện này.
Xin quý khách hãy liên hệ số điện thoại chi nhánh cần thiết để được hỗ trợ.
Xin cảm ơn!

Our website is under maintenance, please contact these miumiu spa outlets below if you need any assistance, we are sorry for this inconvenience!

miumiu1
4 Chu Manh Trinh Street, Ben Nghe Ward, District 1.
Tel: +84 28 6659 3609
Email: miu1@miumiuspa.com
miumiu2
2B Chu Manh Trinh Street, Ben Nghe Ward, District 1.
Tel: +84 28 6680 2652
Email: miu2@miumiuspa.com
miumiu3
13/1 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1,
Tel: +84 28 6683 1313
Email: miu3@miumiuspa.com
miumiu5 <*Temporary closed>
90 Le Thi Hong Gam street, Nguyen Thai Bình Ward, District 1.
Tel: +84 28 2200 1618
Email: miu5@miumiuspa.com